Sinaunang Sayaw at Sining
Grand Atrium, Main Wing | Oct. 13, 2017